Nebezpečenstvo žiarlivosti

Nebezpečenstvo žiarlivosti

Lebo kde je závisť (žiarlivosť) a svár (rivalita a sebecké ambície), tam je aj nepokoj (zmätok, disharmónia, rebélia) i každá zlá vec. – JAKUB 3:16

Hnev spôsobený žiarlivosťou je jednou z prvých negatívnych emócii uvedených v Biblii. 1. Mojžišova 4 nám hovorí, že Kain zabil svojho brata Ábela, pretože žiarlil a jeho žiarlivosť prerástla až do hnevu. Toto je jeden z najextrémnejších výsledkov žiarlivosti a pripomína nám to, aká môže byť žiarlivosť nebezpečná.

V dnešnej spoločnosti veľa ľudí vníma, že ich hodnota alebo dôležitosť je založená na ich práci, sociálnom postavení alebo pozícii v cirkvi. V dôsledku tohto zmýšľania majú obavy, že niekto iný môže byť povýšený namiesto nich. Žiarlivosť v nich spôsobuje, že sa snažia byť dôležití v očiach ľudí.

Ak zápasíš s týmto postojom, pochop, že Boh ťa dal tam, kde si z nejakého dôvodu. Boh má dobrý plán s tvojím životom a vie, aký pripravený potrebuješ byť na tento plán.

Nepohŕdaj dňami malých začiatkov. Naša radosť a naplnenie pochádzajú z poslušnosti konkrétnemu povolaniu, ktoré Boh dal do našich životov, nie zo žiarlivosti presadiť sa vo veciach, o ktorých si myslíš, že zapôsobia na ľudí. Nedovoľ, aby žiarlivosť v tebe narástla. Dôveruj Bohu, že ťa dá tam, kde máš byť.


Modlitba

Bože, žiarlivosť je nebezpečná a nechcem s ňou mať nič spoločné. Moje postavenie nezávisí od svetských pozícií a uznania. Všetko, čo potrebujem, si Ty sám.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon