Dokonalé srdce

Lebo oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené (dokonalé, v ang. preklade – pozn. prekladateľa) k nemu. – 2. PARALIPOMENOM 16:9

Z času na čas mi Pán v mojom živote pripomína, že neočakáva od nás dokonalý výkon, ale hľadá dokonalé srdcia.

Veľa ľudí si myslí, že ich Boh nebude chcieť použiť dovtedy, kým každá oblasť ich života nebude dokonalá. Takýto spôsob zmýšľania bráni ľuďom, aby ich Boh použil. Ale Boh si nás používa napriek tomu, nie kvôli tomu.

Niekedy ťa ľudia „milujú“ kvôli tvojmu výkonu. Pokiaľ robíš to, čo chcú, prijímajú ťa, ale ak nie, potom ťa odmietajú. Božia láska sa zakladá len na Bohu. Boh ťa miluje a prijíma ťa takého, aký si.
To neznamená, že by sme mali poľaviť a netúžiť žiť svätý život. Človek, ktorého srdce je dokonalé voči Bohu, sa vždy bude snažiť usilovne a horlivo zapáčiť Bohu vo všetkom, aj keď vie, že ho Boh nikdy neodmietne pre jeho chyby alebo slabosti. Boh nás chce milovať a pomôcť nám, aj keď sme slabí.

Dovoľ Bohu, aby ťa miloval a na oplátku Mu daj svoju lásku z dokonalého srdca!

Modlitba

Bože, viem, že ma miluješ napriek mojim slabostiam a nedostatkom. Ďakujem Ti za túto lásku a dávam Ti svoje srdce, pretože viem, že ma môžeš použiť, keď ťa budem nasledovať s dokonalým srdcom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon