Kľúče k Božiemu pomazaniu

Kľúče k Božiemu pomazaniu

„… Toto mi bude olej na sväté pomazávanie… Nevyleje sa na telo človeka…“ (EXODUS 30:31-21)

Ja nemám čo ľuďom ponúknuť, okrem Božieho pomazania (prítomnosti a moci), ktoré je v mojom živote. Nie som veľmi zábavná, nespievam a ani nerobím iné veci, ktoré by mohli iných ľudí nadchnúť. Jednoducho len hovorím pravdu Božieho Slova. Ponúkam biblický pohľad na život vo víťazstve a poslušnosti Bohu praktickým spôsobom. Hovorím ľuďom, ako sa majú zmeniť, aby si mohli viac užívať svoj život, a hovorím im, ako duchovne rásť. Učím Božie Slovo spôsobmi, ktoré im pomáhajú v ich každodenných životoch. Z Božej milosti sa táto služba dostane k miliónom ľudí po celom svete, ale musím mať Božie pomazanie, aby som mohla robiť to, k čomu ma Boh povolal – ináč nebudem mať pre nikoho hodnotu. Naučila som sa, že ak nebudem kráčať v láske, nebudem mať Božie pomazanie, pretože Boh nepomazáva naše telo (naše vlastné túžby, sebecké postoje alebo správanie).

Vo verši pre dnešok čítame, že keď sa olej na pomazávanie vylial na kňazov v Starom zákone, nemohol byť vyliaty na telo. Boh nepomazáva telesné správanie. Naozaj musíme kráčať v láske, pretože to pomáha a zvyšuje pomazanie v našich životoch. Pomazanie je to, čo nás oprávňuje robiť to, k čomu nás Boh povolal. Božie pomazanie je Jeho prítomnosť a moc, a umožňuje nám ľahko robiť to, čo by sme nikdy nedokázali s akoukoľvek našou silou. Všetci potrebujeme Božie pomazanie. Človek nemusí pracovať v tzv. „duchovnom“ zamestnaní, aby potreboval Božie pomazanie. Potrebujeme ho, aby sme boli dobrými rodičmi, aby sme mali úspešné manželstvá, aby sme boli dobrými priateľmi a doslova vo všetkom, čo robíme.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Božia prítomnosť a moc (pomazanie) je to, čo potrebuješ, aby si bol vo všetkom úspešný.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon