Buď odvážny

Buď odvážny

Pristupujme teda so smelou dôverou (nebojácne) ku trónu milosti (trónu nezaslúženej Božej priazne k nám hriešnikom), aby sme dostali milosrdenstvo [za svoje zlyhania] a našli milosť na pomoc v pravý čas [vhodnú pomoc a dobre načasovaná pomoc, ktorá prichádza práve vtedy, keď ju potrebujeme]. ŽIDOM 4:16 (ROH)

Keď sa ty a ja modlíme, máme pristupovať k Bohu ako veriaci a nie ako žobráci. Pamätajte si, že podľa Židom 4:16 môžeme prísť smelo pred trón – nie v žobraní, ale odvážne; nie bojovne, ale odvážne.

Uistite sa, že ste v rovnováhe. Zachovajte si rešpekt, ale buďte odvážni. Pristupujte k Bohu s dôverou. Verte, že On má radosť z vašich modlitieb a je pripravený odpovedať na každú prosbu, ktorá je v súlade s Jeho vôľou.

Ako veriaci by sme mali poznať Božie Slovo, ktoré je Jeho vôľou. Čím viac študujeme Božie Slovo, tým sa stávame odvážnejšími v našich prosbách.

Keď ty a ja v smelosti prichádzame pred trón Božej milosti a prosíme vo viere podľa Jeho Slova a v mene Jeho Syna Ježiša Krista, môžeme vedieť, že sú to prosby, ktoré Mu môžeme predniesť. Nie je to preto, že sme dokonalí, hodní alebo preto, že nám Boh niečo dlhuje, ale je to preto, že On nás miluje a chce nám dať to, čo v živote potrebujeme.


Ježiš nám vykúpil slávne dedičstvo preliatím svojej krvi. Ako Jeho spoludediči sa môžeme modliť v smelosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon