Kráčaj v slobode

Kráčaj v slobode

Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet (zavrhol, súdil), ale aby ho spasil. JÁN 3:17

Jedným z najväčších nástrojov, ktoré nepriateľ používa na to, aby sme sa cítili zle, je odsúdenie, ktoré určite môže byť príčinou, aby sme boli odradení. Podľa Božie Slova my, ktorí sme v Kristovi Ježišovi, už nie sme viacej v odsúdení, už nie sme súdení ako vinní alebo zlí. Napriek tomu veľmi často my súdime a odsudzujeme sami seba.

Kým som sa naučila a porozumela som Božiemu Slovu, prežila som veľkú časť svojho života s pocitom viny. Ak sa ma niekto opýtal, za čo sa cítim vinná, nevedela som odpovedať. Vedela som len to, že ma neustále sprevádzal neurčitý pocit viny.

Na základe tejto skúsenosti, mi Boh dal skutočné zjavenie o tom, že som bez viny a odsúdenia. Ukázal mi, že ty a ja musíme nielen od Neho prijať odpustenie, ale musíme odpustiť aj sebe. Musíme prestať biť sami seba pre niečo, čo On odpustil a zabudol (Jeremiáš 32:34, Skutky 10:15).

Verím, že je takmer nemožné nechať sa odradiť, ak je myseľ prísne strážená. To je dôvod, prečo je nám v Izaiášovi 26:3 povedané, že Boh nás bude strážiť a udržiavať v dokonalom a neustálom pokoji – ak udržíme svoju myseľ zameranú na Ňom.


Boh má na obzore vášho života nové veci, ale nikdy ich neuvidíte, ak budete žiť v minulosť a stále si ju pripomínať.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon