Máš Obhajcu

Máš Obhajcu

„Kto bude žalovať na vyvolených Božích? [Ak] Boh je, ktorý ospravedlňuje [kto nás dáva do správneho postavenie voči sebe? Kto môže prísť a obviňovať tých, ktorí boli Bohom vybratí?].“ (RIMANOM 8:33)

Duch Svätý je náš Obhajca. Ak si nájdeme pôvodný význam slova obhajca v biblickej gréčtine zistíme, že On je povolaný prísť nám na pomoc. Je ustanovený Bohom, aby nám pomáhal, zastával sa nás a obhájil náš prípad.

Duch Svätý je doslova povolaný, aby bol na našej strane a aby nám poskytol pomoc vo všetkých smeroch. Keď sa potrebujeme obrániť, On nás bráni, pretože bude fungovať ako právny asistent pre klienta. Je dobré vedieť, že sa nemusíme obhajovať sami, ak sme obvinení z nesprávneho konania alebo motívu. Môžeme poprosiť Ducha Svätého o pomoc a očakávať, že ju dostaneme, pretože On je naším Obhajcom. Už len táto myšlienka by nám mala priniesť útechu a povzbudenie.

Mnohí z nás strávia veľa času a energie snahou obhájiť svoju povesť, činy, slová a rozhodnutia. V skutočnosti len strácame čas. Keď nás ostatní odsudzujú, po veľkom úsilí a snahe ich nakoniec môžeme presvedčiť o čistote nášho srdca. Problém však spočíva v tom, že ak majú prirodzenosť či povahu pre súdenie, rýchlo si nájdu niečo iné, za čo vás budú znovu súdiť. Najlepším postupom je modliť sa a nechať Ducha Svätého, aby konal svoju prácu a bol naším Obhajcom.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Duch Svätý je tvojím Obhajcom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon