Moc Jednoty

Moc Jednoty

Všetci títo jednomyseľne a vytrvalo zotrvávali v modlitbách…. SKUTKY 1:14

Vždy, keď sú veriaci zjednotení v modlitbe, je prítomná veľká moc. Sám Ježiš povedal: „Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili (prebývajú spolu, ako Moji nasledovníci) v mojom mene, tam som medzi nimi.“ (Matúš 18:20)

V celej knihe Skutkov čítame, že Boží ľud sa zišiel „jednomyseľne“ (Skutky 2:1, 46; 4:24; 5:12; 15:25). Bola to ich zjednotená viera, spoločná zhoda a láska, vďaka ktorým boli ich modlitby také účinné. Keď vydávali svedectvo o svojej viere, videli ako Boh mocne koná a potvrdzuje pravdu Svojho Slova.

Žiť v jednote nevyhnutne neznamená, že ohľadom všetkých vecí máme rovnaké pocity, ale znamená to, že sme zaviazaní chodiť v láske. Môžeme rešpektovať názor niekoho iného, aj keď my máme iný! Dave a ja máme rozdielne názory na veľa vecí, ale žijeme v pokoji a harmónii, čo nám dáva silu v modlitbe.

V knihe Filipanom 2:2 nám apoštol Pavol hovorí: „Naplňte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ.“

Modlitba je úžasná výsada, ktorú by sme mali používať veľmi často. Aby sme však mali dobré výsledky, mali by sme sa snažiť aj odstrániť všetku disharmóniu a nejednotu z našich životov.


Byť v jednote je často oveľa dôležitejšie, ako mať pravdu!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon