Moc Nádeje

Moc Nádeje

Proti nádeji [naproti ľudským dôvodom] v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slov: Také veľké bude tvoje potomstvo… no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval (nemal otázky pochybovania) v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Rimanom 4:18-20

V našej službe chceme každý rok pomôcť viac a viac ľuďom a veríme, že Boh chce, aby sme rástli. Tiež si však uvedomujeme, že ak má Boh iný plán a ak skončíme rok bez toho, aby sme porástli, nemôžeme dovoliť takejto situácii, aby kontrolovala našu radosť.

Veríme za mnohé vecí, ale okrem toho veríme aj v Neho. Ten Niekto je Ježiš. Nie vždy vieme, čo sa stane. Vieme len, že to vždy bude pracovať pre na naše dobro!

Uvádza sa, že Abrahám, keď zhodnotil svoju situáciu (neignoroval fakty), zvážil absolútnu neschopnosť svojho tela a neplodnosť Sárinho lona, hoci sa stratil každý ľudský dôvod na nádej, on dúfal vo viere. Abrahám bol veľmi pozitívny ohľadom veľmi negatívnej situácie!

Židom 6:19 hovorí, že nádej je kotvou duše. Nádej je sila, ktorá nás drží v čase skúšky. Nikdy neprestávajte mať nádej. Nebojte sa mať nádej. Nikto vám nemôže sľúbiť, že nikdy nebudete sklamaní, ale vždy môžete mať nádej a byť pozitívni.


Očakávajte v nádeji každý deň svojho života.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon