Nepodľahni strachu

Nepodľahni strachu

A Hospodin riekol [v Charane] Abramovi: Vyjdi [pre svoje vlastné dobro] zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem. – 2. MOJŽIŠOVA 12:1

Biblia hovorí o mužovi menom Abram, ktorý dôveroval Bohu aj napriek vlastnému strachu.

Ako by si sa cítil, keby ti Boh povedal, že máš opustiť svoj dom, svoju rodinu a všetko, čo je ti známe a pohodlné a ísť na neznáme miesto? Bol by si plný strachu? Presne toto Boh povedal Abramovi, aby to urobil – a to ho vyľakalo. Boh mu však povedal: „Neboj sa.“

Často si myslíme, že by sme mali počkať a niečo urobiť až vtedy, keď nebudeme mať strach, ale to by sme pravdepodobne urobili veľmi málo pre Boha, pre druhých alebo pre seba. Abram musel vykročiť vo viere a poslušnosti Bohu aj napriek strachu.

Ak by Abram podľahol strachu, nikdy by nenaplnil svoje Bohom naplánované určenie, aby sa stal tým, kým ho Boh stvoril – otcom mnohých národov.

Ak podľahneš strachu, meníš Boží najlepší plán pre svoj život, takže urob to, čo On chce, aby si urobil… aj keď to musíš urobiť vyľakaný! Rovnako, ako aj Abram zistíš, že odmena je skvelá.


Modlitba

Bože, bol si verný k Abramovi, keď Ťa poslúchol aj napriek strachu, preto sa aj ja rozhodujem odolať strachu a urobiť čokoľvek, čo mi povieš, aby som urobil.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon