Boh spôsobuje, že sa vecí dejú v správnom čase

Boh spôsobuje, že sa vecí dejú v správnom čase

Lebo ešte bude videnie na určený čas, a spiecha ku koncu [naplnenie] a neoklame; keby predlelo, čakaj [dychtivo] naň, lebo prijsť istotne prijde; neomešká. – HABAKUK 2:3

Čakáš, že sa túžby tvojho srdca prejavia? Modlíš sa za vyslobodenie zo strachu alebo iných vecí, ktoré ťa zdržiavajú od naplnenia tvojich snov? Čakáš a modlíš sa za spasenie priateľov a rodiny? Dôveruješ Bohu za zaopatrenie, priazeň, povýšenie, česť a všetky požehnania nachádzajúce sa v Jeho Slove?

Si unavený čakaním na odpovede svojich modlitieb? Ak si frustrovaný, pochybujúc: „Kedy, Bože, kedy?“, potom je dôležité, aby si vedel, že Božie načasovanie je často tajomstvom. On nerobí veci podľa nášho rozvrhu. Jeho Slovo však zasľubuje, že nikdy nemešká, ani jediný deň.

Boh spôsobuje, že sa veci dejú presne v pravý čas! Tvojou úlohou nie je zistiť kedy, ale rozhodnúť sa, že sa nevzdáš dovtedy, kým neprekročíš cieľovú čiaru a nebudeš žiť v radikálnych, extravagantných Božích požehnaniach! Čím viac dôveruješ Ježišovi a zameriaš svoj zrak na Neho, tým viac života získaš. Dôvera Bohu prináša život. Veriť Mu, prináša odpočinok. Takže sa nesnaž všetko zistiť a nechaj Boha byť Bohom v tvojom živote.


Modlitba

Bože, viem, že Tvoje načasovanie je dokonalé, hoci som už unavený čakaním. Pomôž mi dôverovať Ti a odpočívať v Tvojom pláne pre mňa…

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon