Odpustenie: cesta k skutočnému pokoju a radosti

Odpustenie: cesta k skutočnému pokoju a radosti

Ale milujte svojich nepriateľov, dobre čiňte a požičiavajte neočakávajúc ničoho. A vaša odplata bude veľká, a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrotivý aj na nevďačných a zlých. – LUKÁŠ 6:35

Pred niekoľkými rokmi mi niekto povedal o mužovi, ktorý spolupracoval s našou službou. Môj priateľ bol náhodou v tej istej reštaurácii, sedel vo vedľajšom boxe a počul rozhovor o mne – a nerozprávali o mne dobré veci.

Najprv som bola nazlostená a chcela som tomu mužovi povedať, že už nikdy nebudeme s ním znovu spolupracovať. No v tú noc mi Duch Svätý povedal: „Nič z toho neurobíš.“ Povedal: „Nie, urobíš to, čo vyučuješ. Kúpiš tomu mužovi darček a povieš mu, ako veľmi si ceníš službu, ktorú pre teba počas toľkých rokov robil.“

Nebolo to jednoduché, ale Boh mi dal milosť poslúchnuť Jeho radu a byť pre tohto muža požehnaním.

Z tejto situácie si najviac pamätám moment, že akonáhle som začala pre neho robiť dobré veci, v tom momente ma to začalo baviť.

Ak sa dokážeme pozerať so súcitom na ľudí, ktorí nás zranili, v našom vnútri začne zábava, pretože Božia radosť naplní našu dušu.

Takže, môžeš niekomu dnes odpustiť a urobiť pre neho niečo pekné? Praktizuj odpustenie a choď po ceste, ktorá vedie k skutočnému pokoju a radosti!


Modlitba

Bože, potrebujem Tvoju milosť, aby som poslúchal Tvoje Slovo a činil dobré tým, ktorí ma zranili. Viem, že hneď, ako im odpustím a budem im žehnať, odmeníš ma pokojom a radosťou v mojej duši.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon