Hľadaj správny druh poznania

Hľadaj správny druh poznania

Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné (zoznámiť sa s niečím, ukázať poznanie niečoho a byť si vedomý niečoho ) medzi vami krome Ježiša Krista, a toho ukrižovaného. – 1.KORINŤANOM 2:2

Mnoho kresťanov trpí, pretože sú priveľmi zaneprázdnení hľadaním svetských vedomostí namiesto Božieho Slova. Sám Pán povedal: „Môj ľud bude vyhladený preto, že nieto známosti…“ (Hozeáš 4:6).

Pavol bol vzdelaný muž s množstvom svetských vedomostí. Myslel si o sebe, že je lepší ako ostatní a dokonca sa snažil aj zabiť kresťanov. Vďaka Bohu, Boh mal pre neho iné plány a zjavil sa Pavlovi spôsobom, ktorý navždy zmenil jeho život.
Keď si Pavol uvedomil, že hľadanie svetského poznania sa nedá porovnať s duchovným poznaním, a rozhodol sa hľadať namiesto svetského, len to duchovné.

Rovnako ako Pavol, aj my si potrebujeme uvedomiť dôležitosť učenia sa duchovných vecí. Namiesto hľadania svetských vecí a napĺňania svojich hláv vecami, na ktorých nezáleží, potrebujeme čítať, študovať, meditovať a plniť svoje mysle Božím Slovom.

Môžem ti zo skúseností povedať, že poznanie Božieho Slova zmení tvoj život. Pavla zmenilo na jedného z najväčších kresťanov, ktorý kedy žil a dokáže zmeniť aj teba a priviesť ťa do úžasnej budúcnosti v Kristovi.

Povzbudzujem ťa, aby si dnes hľadal duchovné poznanie v Božom Slove. Viac Božieho Slova v tvojom srdci a v tvojej mysli ti pomôže nájsť to, čo skutočne hľadáš.


Modlitba

Pane, nechcem strácať čas svetským poznaním, na ktorom nezáleží. Pomôž mi tak, ako Pavlovi, hľadať duchovné poznanie, založené na poznaní Teba a poznaní Tvojho Slova.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon