Vydrž ako Ježiš

Vydrž ako Ježiš

… Ježiša, ktorý miesto radosti [získanej ceny], ktorá ležala pred ním, strpel kríž opovrhnúc hanbou a posadil sa po pravici trónu Božieho. – ŽIDOM 12:2

Všetko má zvyčajne dve strany. Kríž má tiež dve: stranu ukrižovania a stranu vzkriesenia. Ježiš musel zniesť jednu stranu, aby získal druhú. Ak by nevydržal, zostali by sme všetci bez Spasiteľa a bez odpustenia našich hriechov.

Židom 12:2 hovorí, že Ježiš kvôli radosti zo získania ceny na druhej strane kríža – vzkriesenie – zniesol bolesť. Rovnako ako Ježiš, aj my musíme zniesť ťažké veci. Moja definícia vydržať je „prekonať diabla; byť vytrvalým dostatočne dlho počas skúšky, nech vypôsobí v živote všetko potrebné a prejsť z jednej strany kríža na druhú.“

Či už nás postretla neočakávaná okolnosť alebo utrpenie kvôli tomu, že sme spravili niečo zlé alebo, že odolávane pokušeniu a hriechu, skrze robenie dobrých skutkov, musíme cez tie veci prejsť. Na druhej strane tohto ťažkého obdobia na teba však čaká radosť zo získania ceny – dobrého výsledku.

Buď dnes povzbudený zo spôsobu, akým Ježiš prekonával skúšky. Poznal tú radosť, ktorá bola pred Ním, a preto vydržal do konca. Dáva ti tú moc urobiť to isté.


Modlitba

Bože, chcem vydržať ako Ježiš. Pomôž mi získať víziu o radosti zo získania ceny, ktorá ma čaká, aby som dokázal Tvojou milosťou vydržať akúkoľvek skúšku, ktorá mi príde do cesty

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon