Vstaň a napreduj s Bohom!

Vstaň a napreduj s Bohom!

Vtedy mu riekol Ježiš: Vstaň, vezmi svoje ležisko (podložku na spanie) a choď! – JÁN 5:8

V Jánovi 5 je príbeh o mužovi, ktorý reprezentuje množstvo ľudí, ktorí sa odmietajú zmeniť.

Počas židovského sviatku v Jeruzaleme prišiel Ježiš k rybníku v Bethesde, kde sa zhromažďovali chorí ľudia v nádeji, že budú uzdravení. Jedným z ľudí, čakajúcich na uzdravenie, bol muž, ktorý bol zmrzačený tridsaťosem rokov. Keď ho Ježiš uvidel, opýtal sa ho, či chce byť uzdravený.

Podľa mňa, mužova odpoveď nám vysvetľuje, prečo nebol počas tridsiatich ôsmich rokov uzdravený. Povedal: „… Pane, nemám človeka, ktorý by ma, keď sa pobúri voda, dopravil do rybníka;…“ Podstatou je, že tento muž sa vyhýbal zodpovednosti.

Jeho druhým problémom bolo, že obviňoval iných. Muž povedal: „… ale kým ja idem, už iný schádza predo mnou.“ Ako odpovedal Ježiš? Neľutoval ho. Namiesto toho mu Ježiš povedal: „… Vstaň, vezmi svoje ležisko a choď!“

Aby sa udiala zmena v tvojom živote, nemôžeš byť väzňom svojich okolností. Vedz, že Boh je ochotný ti pomôcť. Musíš sa len rozhodnúť Mu dôverovať, vstať a aktívne hľadať slobodu, ktorú ti dáva.


Modlitba

Bože, nechcem byť obeťou svojich okolností. Chcem sa zmeniť. Dnes prijímam Tvoju silu a Tvoju slobodu. Verím, že ak budem kráčať s Tebou, nastane v mojom živote skutočná zmena.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon