Polož sa na obetný tanier

Polož sa na obetný tanier

Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svätoslužbu. – RIMANOM 12:1

V Korinťanom 8 Pavol hovorí veriacim v Korinte o dávaní a dáva im príklad cirkvi v Macedónsku. Vo verši 5 povedal: „a to nie [ich dar nebol iba príspevok ] ako sme sa nadejali, ale najprv sami seba dali Pánovi, aj nám [ako Jeho agentom] skrze vôľu Božiu [úplne ignorujúc svoje osobné záujmy, dali koľko len mohli, dali sa k dispozícii, riadení Božou vôľou].“

To ma fascinuje, pretože nedali len svoje peniaze, ale dali samých seba.

Zaujímalo by ma, koľkí z nás sú ochotní napísať svoje mená a nalepiť ich na obetný tanier. Rimanom 12:1 hovorí, že by sme sa my všetci mali ponúknuť Bohu ako obeť.

To znamená žiť pre Boha aj mimo cirkvi. Znamená to, byť ochotný dávať peniaze, ale tiež aj milovať každého, s kým sa stretneme. Znamená to, byť ochotný použiť akýkoľvek zdroj, ktorý máš, pre Jeho kráľovstvo.

Takže nabudúce, keď budeš v cirkvi a košík na milodary pôjde okolo, povzbudzujem ťa povedať Bohu, že sa Mu dávaš celý!


Modlitba

Bože, chcem Ti dať všetko, čo mám. Vydávam sa Ti ako živá obeť. Ukáž mi, ako mám použiť zdroje, ktoré si mi dal, na Tvoju slávu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon