Nikdy sa nevyhováraj

Nikdy sa nevyhováraj

Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. 2. MOJŽIŠOVA 14:14

Je smutné, že mnohí ľudia nie vždy prijímajú pravdu, ktorú nám Boh zjavuje. Je bolestivé čeliť svojim chybám a vyrovnať sa s nimi. Máme tendenciu ospravedlňovať zlé správanie. Dovoľujeme, aby naša minulosť a to, ako sme vychovávaní, negatívne ovplyvnili zvyšok nášho života.

Naša minulosť môže vysvetliť, prečo trpíme, ale nemusíme ju používať ako ospravedlnenie, aby sme zostávali v otroctve.

Nikto z nás sa nemusí vyhovárať, pretože Ježiš je vždy pripravený splniť svoje zasľúbenie, že nás vyslobodí. Je blízko nás a prevedie nás cez cieľovú čiaru v ktorejkoľvek oblasti, ak sme ochotní prejsť celú cestu s Ním.

Boh nás neopúšťa a nenecháva nás bezmocných. Zasľubuje nám, že nedovolí, aby sme boli pokúšaní nad to, čo dokážeme zniesť, ale s každým pokušením nám poskytne aj východisko, únik (1.Korinťanom 10:13).

Možno máte vo svojom živote nejaké pevnosti, ktoré je potrebné zlomiť. Dovoľte mi povzbudiť vás slovami: „Boh je na vašej strane. V duchovnom boji, ktorý prebieha vo vašej mysli, Boh bojuje na vašej strane.“


Bez ohľadu na to, aké veľké pokušenie je pred nami, Boh nám zasľúbil všetko, čo potrebujeme, aby sme kráčali vo víťazstve.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon