Odpustenie je nevyhnutné

Odpustenie je nevyhnutné

„A keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte (nechajte ich tak), ak máte niečo proti niekomu, aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám odpustil vaše [vlastné] poklesky.“ (MAREK 11:25)

Keď chceme počuť Boží hlas, jednoducho musíme mať čisté srdcia, keď k Nemu prichádzame. Jeden z účinných spôsobov ako byť čistým je uistiť sa, že sme odpustili každému, kto nám ublížil alebo nás urazil. Odpustenie nie je ľahké, ale je predpokladom efektívnej modlitby, ako čítame v dnešnom verši.

Hoci Ježišovi učeníci poznali Jeho vyučovanie o odpustení, stále to bol pre nich problém. Peter sa jedného dňa opýtal: „…Pane, koľko ráz zhreší proti mne môj brat, a odpustím mu? Či do sedem ráz?“ (Matúš 18:21) Ježiš odpovedal: „Nehovorím ti, že do sedem ráz, ale až do sedemdesiatsedem ráz.“ Číslo „sedem“ predstavuje plnosť alebo dokonalosť, takže jediné, čo Ježiš v skutočnosti povedal bolo: „Neobmedzuj odpustenie, len to urob a odpúšťaj.“

Keď odpúšťame, podobáme sa Kristovi, konáme tak ako koná Boh, pretože On je Boh, ktorý odpúšťa. Odpustenie je prejavom milosrdenstva. Je to láska v akcii. Je to láska, ktorá nie je založená na pocitoch ale na rozhodnutí, zámernom rozhodnutí poslúchať Boha. V skutočnosti verím, že odpustenie je najvyššia forma lásky. Odpustenie a láska idú ruka v ruke a ich vyjadrenie ctí a oslavuje Boha. Je s Ním v jednote a spôsobuje, že poslúchame Jeho Slovo, no zároveň nám to aj pomáha počuť Jeho hlas.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Uisti sa, že odpúšťaš rýchlo, často a úplne.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon