Pokračuj v chôdzi

Peter mu povedal: Pane, ak si to Ty, rozkáž mi prísť k Tebe po vode. Odpovedal mu: Poď! I vystúpil Peter z lode, chodil po vode a šiel k Ježišovi. MATÚŠ 14:28-29

Keď Peter na Ježišov príkaz vystúpil z člna, urobil niečo, čo nikdy predtým neurobil. Kým zostával vo viere, darilo sa mu, no keď sa jeho srdca zmocnil strach, začal sa ponárať!

Peter urobil chybu v tom, že sa začal zaoberať búrkou. Keď sa zameral na okolnosti okolo seba a nie na Spasiteľa, ktorý mu bol blízko, stratil svoju vieru a začal pochybovať.

Rimanom 4:18-21 nám hovorí, že Abrahám sa nezakolísal vo svojej viere, keď čelil ťažkým okolnostiam. Uvedomoval si svoju situáciu, no na rozdiel od Petra sa ňou nezaoberal. Práve táto odhodlaná a sústredená viera poháňala Abraháma dopredu.

Verím, že ty a ja sa môžeme poučiť z Petrovej chyby a Abrahámovho príkladu. Môžeme si byť vedomí svojich okolností, ale nemusíme sa nimi zaoberať. Môžeme zámerne sústrediť svoju myseľ na Ježiša a dôverovať vo viere, že On urobí zázrak, ktorý potrebujeme.


Keď prídu búrky do vášho života, majte oči nasmerované na Ježiša a buďte odhodlaní kráčať s Ním bez ohľadu na to, aké vysoké sú vlny.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon