Pevný základ

Pevný základ

[Ježiš] Opýtal sa ich: A vy za koho ma [vy] pokladáte? Odvetil Šimon Peter: Ty si Kristus, Syn Boha živého. MATÚŠ 16:15-16

Keď Peter povedal, že Ježiš je Kristus, Syn živého Boha, bolo to vyhlásenie viery. Týmto vyhlásením Peter vyjadril vieru.
Nemyslím si, že Peter to povedal len náhodne alebo len tak nonšalantne. Myslím, že to urobil s presvedčením a istotou, ktorá na Ježiša zapôsobila, pretože sa okamžite obrátil k Petrovi a povedal mu, že je požehnaný. Potom pokračoval a povedal, že na tejto skale – pevnom základe viery – ,On postaví svoju cirkev.

Ježiš povedal Petrovi: „Ak si zachováš túto vieru, bude to v tvojom živote, základ podobný skale, na ktorej budem môcť vybudovať svoje kráľovstvo v tebe a skrze teba. Tvoja viera narastie do bodu, na ktorom ťa nepremôžu ani brány pekla.“

V mojom živote sa veľakrát stalo, že ma niečo odradilo a nevedela som, čo mám robiť alebo som mala pocit, že nič nefunguje a všetci sú proti mne. Avšak, slová, ktoré som počula znovu a znovu sú – „Len ver“.


Toto zasľúbenie nebolo len pre Petra. Ježiš hovorí to isté tebe aj mne. Len verte!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon