Tvoj Otec chce s tebou rozprávať

Tvoj Otec chce s tebou rozprávať

„Lebo ste [si] nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva [Ducha adopcie], v ktorom voláme: Abba, Otče!“ (RIMANOM 8:15)

Duch Svätý je Duch adopcie. To znamená, že mocou Ducha Svätého sme súčasťou Božej rodiny. Boli sme hriešnici, ktorí slúžili diablovi, ale Boh nás vykúpil krvou svojho Syna a nazýva nás svojimi milovanými synmi a dcérami.

Adopcia je úžasná! Niekto, kto chce dieťa, si ho vyberie zámerne a stane sa jeho vlastným rodičom, aby sa oň staral a miloval ho. V niektorých prípadoch to môže byť lepšie ako narodiť sa do biologickej rodiny, pretože nie vždy sú tieto deti chcené. Niekedy je ich narodenie výsledkom rozhodnutí, ktoré ich rodičia potom ľutujú. Avšak, ak sú deti adoptované, potom sú chcené a zámerne vybrané.

Keď sa rozhodneme veriť Ježišovi Kristovi, nové narodenie nás privedie do Božej rodiny. On sa stane naším Otcom, my sa stávame Božími dedičmi a Kristovými spoludedičmi (pozri Rimanom 8:16-17). On s nami zaobchádza ako milujúci, dokonalý Otec. Dobrý otec sa neskrýva pred svojimi deťmi. Robí pre nich veľa vecí rovnako, ako Boh robí pre nás. Prihovára sa k nim, hovorí im, ako veľmi ich miluje, poučuje ich, vedie ich, varuje ich, dáva im istotu a povzbudzuje ich. Patríte Bohu, adoptoval vás a teraz je vaším Otcom a chce s vami dnes rozprávať. Ak ste zažili bolestivú skúsenosť odmietnutia alebo opustenia zo strany vašich biologických rodičov, dovoľte mi pripomenúť vám, že Boh si vás adoptuje a berie vás ako svoje vlastné dieťa (pozri Žalm 27:10).


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh si o tebe myslí, že si výnimočný. Vybral si ťa, aby si bol Jeho vlastným dieťaťom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon