Ty Si Miestom Modlitby

Ty si miestom modlitby

Lebo my sme Boží spolupracovníci (spolu robotníci), vy ste Božia roľa a [vy ste] Božia stavba! 1.Korinťanom 3:9

V období Starej zmluvy bol chrám Božím domom, miestom modlitby pre Jeho ľud, deti Izraela. Chrám mal tri časti, z ktorých jednou bola Svätyňa svätých a nachádzala sa v nej Božia prítomnosť! Je úžasné, že teraz je náš obnovený a posvätený duch miestom, kde prebýva Jeho prítomnosť!

V období Novej zmluvy nám apoštol Pavol hovorí, že Božia prítomnosť je teraz zjaveným tajomstvom, ktorým je Kristus v nás, „nádeja slávy“ (Kološanom 1:27). Kvôli jednote, ktorú teraz máte s Kristom, môžete byť bližšie k Bohu, pretože ste živým Božím chrámom. Prebýva vo vás Duch Svätý, budova je stále vo výstavbe, ale napriek tomu je to Jeho dom, Jeho stánok. Pavol nás veľmi povzbudzuje, aby sme žili svätým životom, pretože sme Božím chrámom.

Zatiaľ čo deti Izraela museli ísť na konkrétne miesto, s konkrétnymi pokynmi, aby mohli uctievať, my máme neuveriteľné privilégium uctievať Boha kdekoľvek a kedykoľvek. Preto môžeme byť nazvaní aj domom modlitby.


Vždycky sme blízko Bohu, pretože On prebýva v nás!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon