Ăn Mừng Sự Sống

Ăn Mừng Sự Sống

Chẳng gì tốt cho người hơn là ăn, uống, khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến. TRUYỀN ĐẠO 2:24

Chúng ta có thể sống một cuộc đời nhạt nhẽo—làm việc, thành công, làm việc, nhưng không thực sự tận hưởng cuộc sống. Điều này đúng với những người chưa học được cách thực sự đón nhận và yêu mến sự sống mà Chúa đã ban cho họ.

Tận hưởng cuộc sống là một quyết định dựa trên nhiều điều hơn là những hoàn cảnh vui thú. Nó là thái độ của tấm lòng, quyết định tận hưởng mọi thứ, bởi vì mọi thứ—ngay cả những điều nhỏ nhặt, dường như không đáng kể—đều có một phần trong “bức tranh lớn” tổng thể của Đức Chúa Trời cho cuộc đời chúng ta.

Niềm vui của chúng ta được tìm thấy nơi Chúa Giê-su, và nếu chúng ta làm mọi điều với Ngài và cho Ngài, thì chúng ta có thể thực sự vui hưởng tất cả. Ngay cả khi chúng ta có những nan đề đang chờ Chúa giải quyết, thì chúng ta vẫn có thể vui hưởng cuộc sống của mình. Nghi ngờ và vô tín là những kẻ đánh cắp niềm vui, nhưng niềm tin đơn sơ, như con trẻ khai phóng niềm vui trong tâm linh chúng ta vì Đức Thánh Linh ngự ở đó. Hãy luôn tin cậy Chúa và vui hưởng sự hiện diện của Ngài! Cuộc sống của bạn là một món quà từ Chúa, hãy ăn mừng nó!


Bạn có thể chọn để ăn mừng trong niềm vui của Chúa và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày của bạn với Ngài!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon