Sống Dưới Giao Ước Mới

Sống Dưới Giao Ước Mới

Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta [Đấng Christ] đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn [xưa], vì Ngài là Đấng trung bảo (Thẩm Phán, Người Đại Diện) của giao ước (hiệp ước) tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn (cao siêu hơn, cao hơn và cao quý hơn). HÊ-BƠ-RƠ 8:6

Giao ước cũ là giao ước của việc làm, dựa trên việc chúng ta làm—tranh đấu, cố gắng và lao nhọc để được Chúa chấp nhận. Nó khiến chúng ta bị mắc kẹt trong công việc của xác thịt. Loại giao ước này đánh cắp niềm vui của chúng ta và khiến chúng ta xa cách Đức Chúa Trời.

Nhưng Giao ước mới là giao ước của ân điển, không dựa trên những gì chúng ta có thể làm, nhưng dựa trên những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta. Vậy, chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm. Điều này thật tuyệt vời bởi vì nó lấy đi áp lực phải làm gì đó ra khỏi chúng ta. Chúng ta có thể ngừng tranh chiến và thất vọng, và để Chúa hành động qua chúng ta bằng quyền năng của Đức Thánh Linh bên trong chúng ta.

Điểm mấu chốt là: Giao ước cũ mang đến sự ràng buộc; Giao ước mới mang đến sự tự do. Đó là lý do tại sao mối quan hệ với Đức Chúa Trời, được thực hiện nhờ công việc của Chúa Giê-su Christ, tốt hơn bất kỳ điều gì khác mà chúng ta có thể trải nghiệm. Nó khai phóng chúng ta trở thành con người mà chúng ta được tạo ra để trở thành và sau đó làm những điều chúng ta được định để làm cho Chúa.


Đời sống trong Giao ước mới là một hành trình tuyệt vời để sống trong sự hiện diện của Chúa và tận hưởng chiến thắng nhờ Đấng Christ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon