Đấng Christ ở trong anh em, sự trông cậy về vinh hiển

Đấng Christ ở trong anh em, sự trông cậy về vinh hiển

Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em, là sự trông cậy [nhận biết] về vinh hiển. CÔ-LÔ-SE 1:27

Bạn và tôi có thể nhận biết và kinh nghiệm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong đời sống mình vì Đấng Christ ở trong chúng ta. Ngài là sự hy vọng để nhìn thấy những điều tốt lành hơn của chúng ta.

Vinh quang của Chúa là sự toàn hảo được biểu lộ của Ngài. Là con Chúa, chúng ta có một di sản trong Đấng Christ, quyền được kinh nghiệm sự toàn hảo biểu lộ. Sa-tan điên cuồng chiến đấu lừa dối chúng ta. Hắn muốn chúng ta tin rằng chúng ta không có khả năng, không xứng đáng và bị loại khỏi điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao nhiều người nhìn vào chính họ và cảm thấy thất bại.

Nhưng nếu bạn nhớ rằng bởi vì Đấng Christ ở trong bạn, nên bạn có thể kinh nghiệm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời—sự toàn hảo biểu lộ của Ngài—bạn sẽ sống tràn đầy hy vọng. Bạn sẽ tiếp tục hướng tới những điều tốt đẹp hơn mỗi ngày trong cuộc sống. Hãy bỏ qua những gì bạn có thể làm và tập trung vào những gì Chúa có thể làm qua bạn.

Bạn đã sẵn sàng để tin rằng sự tốt lành và toàn hảo của Chúa sẽ tuôn đổ trong cuộc đời bạn chưa? Chúa đang tìm kiếm một ai đó để tuôn đổ sự tốt lành của Ngài, vậy hãy để người đó là bạn!


Điều tốt nhất của Chúa dành cho bạn đang trên đường đến, hãy vui mừng và mong đợi những điều tốt lành!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon