Tầm Quan Trọng Của Sự Cầu Thay

Tầm Quan Trọng Của Sự Cầu Thay

Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta. . . Ê-XÊ-CHI-ÊN 22:30

Cầu thay có nghĩa là đứng vào nơi sứt mẻ cho người khác, bào chữa cho trường hợp của người ấy trước ngai Chúa. Nếu mối quan hệ của họ với Chúa bị rạn nứt vì bất kỳ lý do gì, thì chúng ta có đặc ân đặt mình vào chỗ sứt mẻ đó và cầu nguyện cho họ. Chúng ta có thể cầu thay cho họ và mong nhìn thấy họ được an ủi và khích lệ trong khi chờ đợi. Chúng ta cũng có thể mong đợi một bức phá kịp thời đáp ứng nhu cầu của họ.

Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu như mọi người không cầu thay cho tôi. Tôi cầu xin Chúa ban cho tôi những người cầu thay và cho chức vụ mà Ngài đã kêu gọi tôi. Chúng ta cần sự cầu thay của nhau.

Cầu nguyện cho người khác giống như gieo giống. Chúng ta phải gieo nếu muốn gặt (Ga-la-ti 6:7). Gieo giống vào cuộc đời người khác thông qua sự cầu thay là một cách chắc chắn để gặt hái thành quả trong cuộc sống của chính mình. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện cho người khác, chúng ta đang mời Chúa không chỉ hành động trong cuộc sống của họ mà còn trong cuộc sống của chúng ta.

Cầu thay là một trong những cách quan trọng nhất giúp chúng ta thực hiện chức vụ mà Chúa Giê-su Christ đã bắt đầu trên đất.


Chúng ta có thể khai phóng quyền năng của Chúa trên đời sống người khác bằng cách cầu nguyện cho họ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon