Kế Hoạch Tốt Lành Của Chúa

Kế Hoạch Tốt Lành Của Chúa

Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của [đời] tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. THI THIÊN 139:16

Chúa đã có một kế hoạch tốt lành cho mỗi chúng ta trước khi chúng ta xuất hiện trên hành tinh này. Và kế hoạch độc nhất của Chúa cho chúng ta không phải là kế hoạch thất bại và đau khổ.

Trong Giăng 10:10, Chúa Giê-su phán, “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.” Ma quỷ đến để phá hủy những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, và chúng ta cần kiên quyết chống trả ma quỷ.

Kế hoạch tốt lành của Chúa có thể đã bị phá hủy trong cuộc đời bạn, nhưng vẫn chưa quá muộn! Chúa đang tìm đến bạn ngay bây giờ và đề nghị khôi phục lại cho bạn những điều kẻ thù đã đánh cắp, và ban cho bạn phước hạnh gấp đôi những rắc rối trước đây (Xa-cha-ri 9:12). Hãy cầu xin Chúa làm điều đó và nhìn xem Ngài hành động trong cuộc đời bạn.


Chúa sẽ làm cho bạn những gì bạn không thể làm cho chính mình.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon