Tấm Lòng Kiêu Ngạo

Tấm Lòng Kiêu Ngạo

. . . Vì vậy, Kinh thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn [liên tục] cho kẻ khiêm nhường (những người đủ khiêm tốn để nhận nó). GIA-CƠ 4:6

Có bao giờ Chúa phải xử lý bạn về sự kiêu ngạo không? Dưới đây là một số cách giúp bạn nhận biết liệu mình có vấn đề về sự kiêu ngạo không: Nếu bạn có ý kiến về mọi thứ, nếu bạn hay phán xét, nếu bạn không thể sửa sai, nếu bạn nổi loạn chống lại những người có thẩm quyền, nếu bạn muốn nhận hết công lao cho mình, hoặc nếu bạn nói “tôi” quá thường xuyên. Đó là những dấu hiệu của sự kiêu ngạo.

Thật khó để Chúa thay thế sự kiêu ngạo của chúng ta bằng sự khiêm nhường của Ngài, nhưng điều này rất quan trọng. Nếu muốn sống mật thiết với Chúa, chúng ta phải đến với Ngài bằng thái độ khiêm nhường. Sự kiêu ngạo dựa vào bản thân, nhưng sự khiêm nhường dựa vào Chúa. Chỉ ở nơi khiêm nhường Chúa mới có thể ban phước cho chúng ta.

Người khiêm nhường nhận được sự giúp đỡ! Nếu chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc chúng ta lên. (Gia-cơ 4:10). Những người kiêu ngạo nghĩ rằng họ xứng đáng với mọi thứ họ muốn “ngay lập tức”, nhưng sự khiêm nhường nói: “Lạy Chúa, thì giờ của con nằm trong tay Ngài.”


Sự kiêu ngạo nói rằng “Tôi có thể” còn sự khiêm

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon