Cầu Nguyện Và Đừng Sợ Hãi

Cầu Nguyện Và Đừng Sợ Hãi

Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát (hèn nhát, nhu nhược, co rúm và sợ hãi), nhưng [Ngài đã ban cho chúng ta] tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ. 2 TI-MÔ-THÊ 1:7

Chúa muốn chúng ta cầu nguyện cho mọi sự và không sợ điều gì. Chúng ta sẽ thấy mình có mối quan hệ cá nhân gần gũi hơn, sâu sắc hơn với Chúa nếu chúng ta cầu nguyện nhiều hơn, ít lo lắng và sợ hãi hơn. Ti-mô-thê nói rằng Chúa không ban cho chúng ta tinh thần sợ hãi. Vì vậy, khi chúng ta cảm thấy sợ hãi, điều đó không đến từ Chúa. Nó đến từ ma quỷ. Ma quỷ sẽ cố đe dọa chúng ta bằng đủ mọi loại sợ hãi, và chúng ta có thể quá bận tâm đến việc mình cảm thấy thế nào đến nỗi quên đi sự cầu nguyện.

Nếu Áp-ra-ham, Giô-suê hay Đa-vít quỳ gối trước sự sợ hãi khi nhiệm vụ trước mắt dường như quá sức, thì họ sẽ không bao giờ kinh nghiệm được Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp dư dật của họ.

Trò chuyện với Chúa và dành thời gian ở trong Lời Ngài sẽ cho bạn sức mạnh chống lại sự sợ hãi. Khi bạn đặt Lời Chúa vào lòng, nó sẽ tuôn ra khi bạn cần. Tôi tin rằng chúng ta nên công bố Lời Chúa thật to và lấp đầy những lời cầu nguyện của mình bằng Lời Chúa. Sa-tan có thể không sợ bạn, nhưng nó sợ Lời Chúa được nói ra bởi đức tin từ miệng một tín đồ.

Nỗi sợ hãi không lờ đi, nó phải được đối mặt. Cầu nguyện và Lời Chúa là hai vũ khí mạnh mẽ nhất của chúng ta, vậy hãy sử dụng chúng!


Hãy mặc lấy áo giáp của Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện và chống lại mọi tên lửa sợ hãi của kẻ thù.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon