Tiếp Tục Bước Đi

Tiếp Tục Bước Đi

Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Jêsus. MA-THI-Ơ 14:28–29

Khi Phi-e-rơ bước ra khỏi thuyền theo lời Chúa Giê-su, ông đã làm một việc mà ông chưa từng làm trước đây. Hễ ông còn giữ niềm tin thì ông thành công, nhưng khi nỗi sợ hãi bao trùm ông, thì ông đã bắt đầu chìm xuống!

Sai lầm của Phi-e-rơ là ông đã quá bận tâm đến cơn bão. Khi ông tập trung vào hoàn cảnh xung quanh mình, thay vì Đấng Cứu Rỗi ở cạnh bên mình, thì ông đã mất niềm tin và bắt đầu nghi ngờ.

Rô-ma 4:18–21 cho chúng ta biết rằng Áp-ra-ham đã không dao động trong đức tin khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Ông ấy ý thức được hoàn cảnh của mình, nhưng không giống Phi-e-rơ, Áp-ra-ham không bận tâm về điều đó. Chính đức tin quyết tâm và tập trung này đã thúc đẩy Áp-ra-ham tiến tới.

Tôi tin rằng bạn và tôi có thể học từ sai lầm của Phi-e-rơ và tấm gương của Áp-ra-ham. Chúng ta có thể nhận thức được hoàn cảnh của mình nhưng không cần bận tâm đến chúng. Chúng ta có thể hướng tâm trí mình về Chúa Giê-su, tin cậy trong đức tin rằng Chúa sẽ ban phép lạ mà chúng ta cần.


Khi sóng gió ập đến trên cuộc đời bạn, hãy hướng mắt về Chúa Giê-su và quyết tâm bước đi với Ngài cho dù sóng gió có cao đến đâu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon