Hãy Chúc Phước, Chớ Nguyền Rủa

Hãy Chúc Phước, Chớ Nguyền Rủa

Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em [những người có thái độ tàn nhẫn với bạn]; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. RÔ-MA 12:14

Đức Chúa Trời trong Lời Ngài dạy chúng ta phải tha thứ cho người khác và sau đó chúc phước cho họ. Trong Rô-ma 12:14, từ chúc phước có nghĩa là “nói tốt”. Nó là mở rộng lòng thương xót cho những người không xứng đáng. Và chúng ta phải cầu nguyện cho họ được ban phước. Chúng ta phải cầu xin Chúa mang lẽ thật và sự mặc khải đến cho họ về những sự thay đổi cần được thực hiện trong thái độ và hành vi của họ, đồng thời giúp họ đến chỗ ăn năn để được tự do khỏi tội lỗi.

Sự trả thù nói rằng, “Bạn ngược đãi tôi, nên tôi sẽ ngược đãi bạn.” Sự thương xót nói rằng: “Bạn ngược đãi tôi, tôi sẽ tha thứ cho bạn, phục hồi bạn và đối xử với bạn như thể bạn chưa từng làm tổn thương tôi”. Thật là một phước hạnh để có thể cho và nhận lòng thương xót. Hãy thương xót, và bạn sẽ được thương xót.

Sự thương xót là một đặc tính của Đức Chúa Trời được thể hiện qua cách Ngài đối xử với dân Ngài. Sự thương xót đến gần chúng ta khi chúng ta đáng bị bỏ. Sự thương xót là tốt lành cho chúng ta khi chúng ta đáng bị phán xét. Sự thương xót chấp nhận và chúc phước cho chúng ta khi chúng ta đáng bị khước từ hoàn toàn. Sự thương xót hiểu những yếu đuối và không phán xét chúng ta.

Khi chúng ta thực sự đánh giá cao sự thương xót Chúa dành cho mình, thì chúng ta sẽ nhanh chóng ban sự thương xót đó cho người khác.


Sức mạnh của sự tha thứ sẽ không bao giờ phát huy tác dụng nếu chúng ta nói tha thứ nhưng rồi quay ra rủa sả người phạm tội bằng miệng lưỡi của mình hoặc lặp lại hành vi phạm tội với người khác.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon