Trong Mọi Lúc

Trong Mọi Lúc

Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn, Sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. THI THIÊN 34:1

Đức tin và sự tin cậy nơi Chúa nên được thực hành nhiều hơn trong mọi lúc; chúng ta luôn luôn có thể sống bằng đức tin. Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể học cách sống từ đức tin đến đức tin, tin cậy Chúa trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh. Thật dễ để tin cậy Chúa khi mọi thứ tốt đẹp, nhưng khi có điều gì đó trở nên khó khăn mà chúng ta vẫn quyết định tin cậy Chúa, thì chúng ta mới thực sự phát triển tính cách.

Thi thiên 34:1 khích lệ chúng ta chúc tụng Chúa luôn luôn. Có nhiều câu kinh thánh chỉ cho chúng ta những điều mình phải làm luôn luôn—luôn luôn chống trả ma quỷ, luôn luôn tin Chúa, luôn luôn yêu thương người khác—chứ không phải chỉ khi thuận tiện hoặc cảm thấy dễ chịu.

Cám dỗ là vị khách thường xuyên ghé thăm cuộc đời chúng ta và hễ còn sống trên đất, thì chúng ta sẽ phải kỷ luật cảm xúc, tâm trạng và miệng lưỡi của mình để giữ sự ổn định, bình tĩnh và bình an—bất kể tình huống hay hoàn cảnh gì. Điều này giúp chúng ta tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời và bước đi trong niềm vui của Thánh Linh Ngài.


Vì bạn có thể lựa chọn suy nghĩ của mình, nên khi sự nghi ngờ xuất hiện, bạn có thể học cách nhận ra bản chất của nó, và nói rằng: “Không, cảm ơn” và cứ tiếp tục tin cậy!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon