Bạn Không Phải Là Một Thất Bại

Bạn Không Phải Là Một Thất Bại

Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. CÔ-LÔ-SE 2:15

Những người từng bị lạm dụng, bị khước từ hoặc bỏ rơi thường thiếu tự tin. Những người đó thường bị xấu hổ và mặc cảm tội lỗi và nhìn bản thân thấp kém. Ma quỷ biết và bắt đầu tấn công vào sự tự tin cá nhân mọi lúc và mọi nơi nó có thể tìm thấy sơ hở. Mục tiêu của nó là khiến người ta tin rằng họ là những kẻ thất bại.

Ma quỷ biết rằng một người không tự tin sẽ không dám bước ra làm những việc mà họ thực sự muốn. Nó không muốn bạn hoàn thành kế hoạch của Chúa trên cuộc đời bạn. Nếu ma quỷ khiến bạn tin rằng bạn không có khả năng, thì bạn thậm chí sẽ không cố gắng hoàn thành bất kỳ điều gì quý giá. Ngay cả khi bạn nỗ lực, thì nỗi sợ thất bại đã đánh dấu sự thất bại của bạn, điều này có lẽ bạn đã mong đợi ngay từ đầu vì thiếu tự tin. Đây thường được gọi là “Hội Chứng Thất Bại”. Người ta thất bại vì niềm tin sai lầm, và họ tiếp tục có niềm tin sai khi họ thất bại. Thật khó biết cái nào đến trước, nhưng những người như vậy thấy mình đang trong một cái bẫy và dường như không thể thoát ra được.

Chúa Giê-su đã đánh bại Sa-tan và chiến thắng trên thập tự giá, và chiến thắng của Ngài là chiến thắng của chúng ta. Bạn có thể đánh bại hội chứng thất bại vì bạn thắng hơn bội phần nhờ Đấng Christ (Rô-ma 8:37).


Sự đắc thắng của Đức Chúa Trời trên thập tự giá là hoàn toàn và trọn vẹn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon