Vấn Đề Của Tấm Lòng

Vấn Đề Của Tấm Lòng

Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. CHÂM NGÔN 4:23

Tấm lòng chúng ta đại diện cho tâm trí và những phần sâu thẩm nhất của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phục vụ Chúa với tấm lòng trong sạch. Một người có thể làm điều đúng, nhưng lại không có tấm lòng ngay thẳng. Vua A-ma-xia là một người như vậy. Chúng ta được biết rằng ông đã làm tất cả những điều đúng, nhưng tấm lòng ông không ngay thẳng; và do đó, Chúa không hài lòng (2 Sử ký 25:2).

Dành thời gian xem xét một cách trung thực những động cơ bên trong của chúng ta có thể là một bài tập khó, nhưng rất có giá trị. Hết lòng phục vụ Đức Chúa Trời là điều giúp chúng ta đến gần Ngài hơn.

Kinh thánh nói rằng chúng ta không nên làm việc lành để được người khác công nhận, hoặc cầu nguyện để gây ấn tượng cho người khác. Nếu chúng ta làm cho Chúa, thì phần thưởng của chúng ta sẽ đến từ Ngài.

Hãy dành thời gian xem xét tất cả những việc bạn làm và cầu xin Chúa bày tỏ cho bạn nếu bạn có bất kỳ động cơ không trong sạch nào. Nếu có, bạn có thể thay đổi nhờ sự giúp đỡ của Chúa. Hãy làm mọi điều vì bạn thực sự tin rằng đó là ý muốn của Chúa cho bạn và làm nó để tôn vinh Ngài. Khi bạn làm như vậy, sự mật thiết và gần gũi của bạn với Chúa sẽ gia tăng.


Đức Chúa Trời quan tâm đến động cơ hơn là những việc chúng ta làm. Mọi người nhìn thấy hành động, nhưng Chúa nhìn thấy tấm lòng!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon