Chấp Nhận Con Người Mà Chúa Tạo Dựng Bạn Trở Thành

Chấp Nhận Con Người Mà Chúa Tạo Dựng Bạn Trở Thành

. . . [Đừng chỉ mong muốn có mối quan hệ hòa bình với Chúa, với người khác và với chính bạn, mà hãy theo đuổi, hãy theo đuổi nó!] 1 PHI-E-RƠ 3:11 (phần nhấn mạnh thêm vào)

Trong những năm làm chức vụ, tôi phát hiện ra rằng nhiều người thật sự không thích chính họ. Họ khước từ chính họ! Đây là một vấn đề lớn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của chúng ta. Chắc chắn Chúa không muốn con cái Ngài chống lại chính họ. Và đó là một phần nỗ lực của Sa-tan khiến chúng ta đau khổ và ngăn cản chúng ta yêu thương người khác.

Nếu chúng ta không hòa hợp với chính mình, thì chúng ta sẽ không hòa hợp với người khác. Khi chúng ta khước từ chính mình, thì chúng ta dễ cảm thấy dường như người khác cũng khước từ mình. Mối quan hệ là một phần quan trọng trong cuộc sống. Cách chúng ta cảm nhận về bản thân là yếu tố quyết định sự thành công trong cuộc sống cũng như trong các mối quan hệ. Chúng ta cần tự tin nơi Đấng Christ một cách hoàn toàn!

Hình ảnh bản thân là bức tranh bên trong mà chúng ta có về chính mình. Nếu những gì chúng ta thấy là không lành mạnh, không đúng với Kinh thánh, thì chúng ta sẽ sợ hãi, bất an và có nhiều quan niệm sai lầm về bản thân.

Chúa yêu chúng ta và Ngài muốn chúng ta đón nhận tình yêu của Ngài. Và nhờ tình yêu ấy, chúng ta có thể yêu chính mình một cách lành mạnh và cân bằng. Chúng ta là con của Chúa—được yêu thương, chấp nhận và nhờ ân điển của Chúa mà tăng trưởng mỗi ngày!


Chúa Giê-su đến để mang sự phục hồi cho đời sống của chúng ta. Một trong những điều đó là một hình ảnh bản thân cân bằng, lành mạnh.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon