Ngắn Và Đơn Giản

Ngắn Và Đơn Giản

Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. MA-THI-Ơ 6:7– 8

Tôi tin rằng nếu tôi có thể giữ cho lời cầu xin của mình thật đơn giản và không làm rối vấn đề bằng cách cố nghĩ ra quá nhiều từ, thì lời cầu nguyện của tôi thật sự rõ ràng và mạnh mẽ hơn.

Chúng ta có thể chọn sử dụng năng lượng của mình để khai phóng đức tin, không lặp đi lặp lại những cụm từ chỉ khiến lời cầu nguyện dài dòng và lê thê.

Tôi nhớ có một thời gian rất khó để tôi giữ cho những lời cầu nguyện của mình ngắn gọn và đơn giản. Tôi bắt đầu nhận ra rằng vấn đề của tôi khi cầu nguyện là tôi không có đức tin rằng lời cầu nguyện của mình sẽ thành công nếu nó ngắn gọn, đơn giản và đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã rơi vào cái bẫy giống như nhiều người khác– tâm lý “càng lâu càng tốt”. Tôi không ủng hộ việc chúng ta chỉ nên cầu nguyện trong khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi đề nghị rằng mỗi lời cầu nguyện phải đơn giản, trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề và đầy đức tin.

Giờ đây, khi tôi đi theo sự hướng dẫn của Chúa để giữ đơn giản và dâng lời cầu xin của mình mà không lặp đi lặp lại, tôi cảm thấy đức tin của mình được khai phóng nhiều hơn. Và tôi biết rằng Chúa đã nghe tôi và sẽ đáp lời.


Nếu lời cầu nguyện của bạn phức tạp, hãy đơn giản hóa chúng. Hãy nhớ rằng, bạn được lắng nghe nhờ đức tin chứ không phải độ dài của lời cầu nguyện!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon