Gần Chúa Hơn Trong Sự Cầu Nguyện

Gần Chúa Hơn Trong Sự Cầu Nguyện

Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. MA-THI-Ơ 26:41

Cầu nguyện là vũ khí chiến đấu thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cầu nguyện là mối quan hệ với Chúa. Chúng ta đến và cầu xin sự giúp đỡ hoặc thưa với Chúa về những điều khiến chúng ta bận tâm. Cầu nguyện làm gián đoạn kế hoạch gian ác của Sa-tan!

Nếu bạn muốn có một đời sống cầu nguyện hiệu quả, hãy phát triển tốt mối quan hệ cá nhân với Chúa Cha. Hãy biết rằng Ngài yêu bạn, và Ngài giàu lòng thương xót, Ngài sẽ giúp đỡ bạn. Hãy nhận biết Chúa Giê-su. Chúa Giê-su là bạn của bạn. Ngài đã chết thay cho bạn. Hãy nhận biết Đức Thánh Linh. Ngài ở với bạn trong mọi lúc với tư cách là Đấng Giúp Đỡ. Hãy để Ngài giúp đỡ bạn.

Tất cả mọi loại cầu nguyện được sử dụng trong hành trình bước đi của chúng ta với Chúa. Có sự cầu nguyện hiệp ý giữa hai người và cũng có sự cầu nguyện hiệp ý của một nhóm người. Có những sự cầu nguyện tạ ơn, ngợi khen và thờ phượng, thỉnh cầu, cầu thay, kết ước và tận hiến.

Dù bạn cầu nguyện theo loại nào, hãy học cách lấp đầy lời cầu nguyện bằng Lời Chúa và dâng chúng lên với sự tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn Lời Ngài.


Chúng ta có xu hướng trì hoãn sự cầu nguyện, nhưng tôi khuyên bạn nên cầu nguyện ngay khi thấy hoặc nghĩ đến một nhu cầu nào đó!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon