Nhanh Tha Thứ

Nhanh Tha Thứ

Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau [sẵn sàng và rộng lượng] như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ê-PHÊ-SÔ 4:32

Kinh Thánh dạy chúng ta tha thứ “sẵn sàng và rộng lượng”. Đây là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, bất kể chúng ta cảm nhận như thế nào. Chúng ta cần phải nhanh tha thứ.

Theo 1 Phi-e-rơ 5:5, chúng ta có thể mặc lấy đặc tính của Chúa Giê-su Christ, nghĩa là chúng ta có thể nhịn nhục, kiên nhẫn, không dễ bị xúc phạm, chậm giận, nhanh tha thứ và đầy lòng thương xót. Định nghĩa của tôi về “sự thương xót” là nhìn xa hơn những điều khiến tôi tổn thương và tìm hiểu lý do tại sao nó lại xảy ra. Nhiều người làm những việc mà chính họ cũng không hiểu, nhưng luôn luôn có một lý do gì đó khiến họ cư xử như vậy. Có lẽ họ đã bị tổn thương và trong chính nỗi đau đó, họ thậm chí không nhận ra rằng mình đang làm tổn thương người khác.

Chúa tha thứ! Chúng ta phải thương xót và tha thứ, giống như Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đã tha thứ chúng ta những sai phạm. Ngài không chỉ nhìn thấy những sai phạm của chúng ta, mà còn hiểu tại sao chúng ta lại làm như vậy, Ngài thương xót và nhịn nhục. Lựa chọn tha thứ cho người khác là của chúng ta. Chúa không ép ai tha thứ. Ngay cả khi bạn không hiểu, hãy tin rằng đường lối của Chúa là tốt nhất. Nó có hiệu quả. Chúa có thể lấy điều Sa-tan dùng để hủy diệt bạn và biến nó thành ích lợi cho bạn.


Chúng ta phải tha thứ để ngăn không cho Sa-tan lợi dụng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon