Cắm Vào

Cắm Vào

Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm (nhiều) trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. . . GIĂNG 15:5

Trong hành trình Cơ đốc nhân, nhiều lúc chúng ta đặt ra rất nhiều nguyên tắc, công thức và phương pháp, nhưng không có quyền năng thật sự. Có lẽ nó đúng với những lời dạy về đức tin, sự cầu nguyện, ngợi khen, suy ngẫm và nghiên cứu Kinh thánh, xưng tội, chiến trận thuộc linh hay tất cả những lời dạy khác mà chúng ta đã nghe và vâng theo. Tất cả đều tốt, chúng ta cần phải biết chúng, nhưng những vấn đề của chúng ta sẽ không thể được giải quyết nếu như chỉ có những điều này.

Điều quan trọng cần nhớ là, dù những kỷ luật này tốt đến đâu, thì chúng cũng chỉ là những phương tiện để nhận lãnh từ Chúa. Chúng sẽ không giúp ích được gì trừ khi chúng ta được kết nối với nguồn quyền năng thiên thượng.

Chúng ta được kết nối thông qua mối quan hệ cá nhân với Chúa, việc này đòi hỏi thời gian. Chúng ta sẽ không có được bất kỳ chiến thắng lâu dài thực sự nào trong đời sống Cơ đốc nhân nếu không dành thời gian cho mối tương giao cá nhân, riêng tư với Chúa. Ngài có kế hoạch riêng dành cho bạn. Nếu bạn cầu xin, Ngài sẽ ngự vào lòng bạn và tương giao với bạn. Ngài sẽ dạy và hướng dẫn bạn con đường phải đi.

Hãy học cách nhanh chóng đáp ứng với những thúc giục của Đức Thánh Linh để có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Hãy ở trong nơi kín nhiệm với Chúa, và bạn sẽ được ban thưởng dư dật.


Chỉ ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta mới nhận được quyền năng từ Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon