CỨ TIẾN TỚI PHÍA TRƯỚC

Vì Ðức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, yêu thương, và tự chế. (2Ti-mô-thê 1:7)

Trong lĩnh vực thuộc linh, hoặc chúng ta đang đi tới phía trước hoặc chúng ta đang bắt đầu thụt lùi. Hoặc là chúng ta đang tăng trưởng hoặc đang chết dần. Không có chuyện Cơ Đốc Giáo không hoạt động hay lưng chừng. Chúng ta không thể tạm dừng đời sống Cơ Đốc hay cất trữ nó cho về sau. Cứ tấn tới phía trước là việc vô cùng quan trọng. Đó là lý do Phao-lô dạy Phao-lô nhen lại ân tứ của Chúa trong ông và thắp lại ngọn lửa của Chúa trong lòng ông (xem 2 Ti-mô-thê 1:6).

Rõ ràng, Ti-mô-thê cần sự khích lệ này. Xét từ câu Kinh Thánh hôm nay, chắc hẳn ông đã tranh chiến với sợ hãi. Bất cứ khi nào chúng ta cho phép sợ hãi túm lấy chúng ta, chúng ta trở nên bất động thay vì hoạt động. Sợ hãi đóng băng chúng ta ở một chỗ; ngăn đi tới.

Có lẽ Ti-mô-thê đã sợ hãi vì các Cơ Đốc nhân trong thời của ông đang chịu đựng sự bách hại cực độ. Xét cho cùng, Phao-lô, cố vấn của ông, đã bị ném vào tù và có thể ông đã phân vân liệu điều tương tự có xảy ra với ông hay không.

Nhưng Phao-lô đã khuyên ông khuấy động chính mình, trở lại đúng đường, trung tín với sự kêu gọi trên cuộc đời của ông và nhớ rằng Chúa đã không ban cho ông “tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, yêu thương và tự chế.”

Đây chính là điều chúng ta có khi chúng ta nhận sự đầy trọn của Thánh Linh-tình yêu thương, quyền năng và tâm trí sáng suốt. Khi bạn bị cám dỗ để sợ hãi, hãy nhớ lẽ thật này. Hãy ở riêng với Chúa và để Thánh Linh đổ đầy can đảm và tự tin vào bạn để bạn có thể đi tới phía trước.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy bảo đảm hôm nay bạn thông công với Chúa Jêsus chứ không nói chuyện về nan đề của bạn; hãy suy nghĩ về Ngài, đừng suy nghĩ về các nan đề.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon