Hãy buông, hãy bỏ và hãy quên đi

HÃY BUÔNG, HÃY BỎ VÀ HÃY QUÊN ĐI

Khi đang đứng cầu nguyện, nếu có điều gì bất bình với ai, các con hãy tha thứ, để Cha các con trên trời cũng tha thứ lỗi lầm cho các con. MÁC 11:25

Hãy “bỏ nó đi, hãy để lại phía sau và cho nó qua đi,” là điều Kinh thánh nói chúng ta phải làm với sự xúc phạm (Mác 11:25). Điều quan trọng là phải nhanh chóng tha thứ. Chúng ta làm điều đó càng nhanh, nó càng trở nên dễ dàng. Cỏ đã bén rễ khó nhổ hơn cỏ mới mọc.

Tình yêu thì tha thứ; nó không giữ mối hận thù. Nó không nhạy cảm, dễ xúc phạm, cũng không cáu kỉnh hay bực bội (1 Cô-rinh-tô 13:5). Biết được điều này, chúng ta có thể nhìn vào cuộc sống của chính mình và dễ dàng hiểu được liệu chúng ta có đang bước đi trong tình yêu hay không. Nếu bạn có bất cứ điều gì chống lại bất cứ ai, hãy lựa chọn ngay bây giờ để “buông nó, bỏ nó và quên nó đi.”

Chúng ta có nhiều cơ hội mỗi ngày để bị xúc phạm, và mỗi lần chúng ta có một lựa chọn để thực hiện. Nếu chúng ta chọn sống theo cảm xúc của mình, chúng ta sẽ liên tục bị xúc phạm và khó chịu. Nhưng nếu chúng ta chọn sống yêu thương, chúng ta sẽ tha thứ cho người ta khi họ xúc phạm chúng ta và tin cậy Chúa sẽ bênh vực chúng ta, thay vì cảm thấy như lúc nào chúng ta cũng phải tự vệ.

Đức Chúa Trời là tình yêu, và Ngài tha thứ và quên đi: “Vì ta sẽ tha thứ sự gian ác của họ, và ta sẽ không nhớ đến tội lỗi của họ nữa” (Giê 31:34). Và Ngài rất vui khi làm như vậy. Càng đến gần Ngài, chúng ta càng trở nên giống Ngài. Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể học cách sống yêu thương và tha thứ.


Khi bạn quyết định “bỏ nó, buông nó, và quên nó đi,” niềm vui và sự mãn nguyện là kết quả tự nhiên.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon