Dựa vào sức mạnh của chúa

Dựa vào sức mạnh của chúa

Sau hết, anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh quyền năng của Ngài. ÊPHÊSÔ 6:10

Một bí quyết quan trọng để thành công trong bất kỳ nhiệm vụ nào đặt ra trước mắt bạn là hãy nhờ đến sức mạnh của Đức Chúa Trời. Sức mạnh của bạn cuối cùng sẽ cạn kiệt, nhưng sức mạnh của Chúa thì không bao giờ.

Nhiều lần trong đời tôi rơi vào hoàn cảnh không biết phải làm gì, nhưng Chúa luôn giúp đỡ và đưa tôi đến chỗ chiến thắng. Mỗi lần Ngài gặp tôi với sức mạnh của Ngài mà tôi rất cần để thành công. Bạn có thể mong đợi Chúa làm điều tương tự cho bạn bất kể bạn đang đối mặt với thử thách nào ngay lúc này. Chúa là sức mạnh của bạn!

Trong Ê-phê-sô 6:10, Phao-lô đảm bảo với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ đổ sức mạnh vào cuộc sống của chúng ta khi chúng ta sống trong mối quan hệ mật thiết với Ngài. Và tiên tri Ê-sai nói rằng những người đã học được bí quyết trông đợi Chúa “sẽ cất cánh bay cao như chim ưng” (Ê-sai 40:31). Những câu Kinh Thánh này và nhiều câu khác tương tự, cho chúng ta thấy rằng chúng ta được củng cố khi đến với Chúa về những điều mình còn thiếu sót.

Đức Chúa Trời đã hứa sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta hay từ bỏ chúng ta. Ngài ở với chúng ta trong từng bước của cuộc hành trình và Ngài ban cho chúng ta sức mạnh mà chúng ta cần khi chúng ta cần.


Đức Chúa Trời muốn làm nhiều hơn là chỉ ban cho bạn sức mạnh— Ngài muốn trở thành sức mạnh của bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon