Cứ tích cực

Cứ tích cực

Đó là người hai lòng, không kiên định trong mọi đường lối của mình. GIACƠ 1:8

Nếu chúng ta dâng lên Chúa những lo lắng của mình trong lời cầu nguyện và sau đó tiếp tục lo lắng về chúng, thì thực ra chúng ta đang mâu thuẫn với đức tin của mình. Cầu nguyện là một sức mạnh tích cực, và lo lắng là một sức mạnh tiêu cực. Nếu chúng ta cộng chúng lại với nhau, chúng ta sẽ có số không. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi không muốn có quyền lực bằng không, vì vậy với sự giúp đỡ của Chúa, tôi chọn không trộn lẫn giữa cầu nguyện và lo lắng.

Mặc dù chúng ta muốn sống một cuộc sống hiệu quả và mạnh mẽ, nhiều người hoạt động với sức mạnh bằng không bởi vì họ luôn trộn lẫn những điều tích cực và tiêu cực. Họ có một lời công bố tích cực trong một thời gian ngắn, sau đó một lời xưng nhận tiêu cực trong một thời gian ngắn. Lúc này họ cầu nguyện một lúc, rồi lúc sau họ lo lắng. Họ tin tưởng trong một thời gian ngắn, sau đó họ nghi ngờ trong một thời gian ngắn. Kết quả là, họ chỉ đi đi lại lại, không bao giờ thực sự đạt được bất kỳ tiến bộ nào.

Đừng phóng đại cái xấu—hãy phóng đại cái tốt! Chúng ta hãy đề cao những điều tốt lành mà Chúa đang làm bằng cách nói về chúng, bằng cách tích cực trong suy nghĩ, thái độ, quan điểm, lời nói và hành động của chúng ta.

Tại sao không quyết định sống tích cực bằng cách tin cậy Đức Chúa Trời và không lo lắng?


Thực hành tích cực trong mọi tình huống phát sinh. Ngay cả khi bất cứ điều gì đang diễn ra vào lúc này không tốt lắm, hãy mong đợi Chúa mang lại điều tốt đẹp từ đó.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon