Đức Chúa Trời Không Thay Đổi

Đức Chúa Trời Không Thay Đổi

Đức Chúa Jêsus Christ (Đấng Mê-si) hôm qua, ngày nay (đúng vậy), và cho đến đời đời (muôn đời) không hề thay đổi. HÊ-BƠ-RƠ 13:8

Điều cốt yếu khiến chúng ta yêu mến Chúa Giê-su là gì? Dĩ nhiên, có nhiều câu trả lời, chẳng hạn như việc Ngài đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá để chúng ta không phải chịu hình phạt cho tội lỗi của mình; rồi Chúa sống lại vào ngày thứ ba. Nhưng trong mối quan hệ hàng ngày của chúng ta với Chúa, một trong những điều chúng ta đánh giá cao nhất về Ngài là việc chúng ta có thể tin cậy vào bản chất không thay đổi của Ngài. Ngài có thể thay đổi bất cứ điều gì cần thay đổi, nhưng chính Ngài thì không thay đổi.

Đó là mẫu người mà chúng ta có thể khao khát trở thành, nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu chúng ta không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Trưởng thành về mặt cảm xúc có nghĩa là đưa ra quyết định dựa trên sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chứ không theo cảm xúc của chúng ta. Điều này không đến một cách tự nhiên.

Cảm xúc của chúng ta sẽ không biến mất, nhưng chúng ta có thể học cách quản lý chúng. Chúa có thể giúp chúng ta cân bằng. Điều này không có nghĩa là chúng ta trở nên vô cảm hay buồn tẻ. Chúa cho chúng ta cảm xúc để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta nắm quyền kiểm soát trong sức mạnh và quyền năng của Đức Thánh Linh khi chúng ta được Ngài dẫn dắt.


Chúa không muốn chúng ta thay đổi mỗi khi hoàn cảnh của chúng ta thay đổi. Ngài muốn chúng ta không thay đổi, giống như Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon