Khước Từ Sự Cay Đắng

Khước Từ Sự Cay Đắng

Đức Chúa Jêsus hỏi rằng: Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái hôn để phản Con người sao? LU-CA 22:48

Chúa Giê-su gánh thay tội lỗi chúng ta để chúng ta không phải gánh chúng. Nhưng cũng có nhiều điều khác mà Chúa đã cam chịu trên con đường thập tự giá để làm gương cho chúng ta, là những điều chúng ta sẽ trải qua và những cách chúng ta phải bước theo bước chân của Ngài. Chúa Giê-su đối mặt với sự phản bội của Giu-đa vào thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời và Ngài không để điều đó cản trở mình.

Sự phản bội đặc biệt đau đớn khi chúng ta bị tổn thương bởi người mà chúng ta yêu thương, tôn trọng và tin tưởng. Chúng ta có thể trở nên phòng thủ và cay đắng trong nỗ lực để không bị tổn thương nữa. Nhưng với sự giúp đỡ của Chúa, sự phản bội là điều chúng ta có thể vượt qua mà không để nó cản trở mình, bất kể cảm xúc của chúng ta ra sao.

Trong Ma-thi-ơ 24:10–13, Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta rằng trong những ngày sau rốt, sự phản bội sẽ gia tăng. Là tín đồ, cách chúng ta phản ứng trước sự thất vọng từ những người khác quan trọng hơn những gì họ đã làm với chúng ta. Nếu bạn bị phản bội hoặc bị tổn thương bởi người mà bạn tin tưởng, hãy từ chối sự cay đắng. Thay vào đó, hãy noi gương Chúa Giê-su và tha thứ cho họ. Chúng ta không thể chọn những gì người khác làm, nhưng chúng ta có thể chọn để có một phản ứng đúng.


Chúng ta phải xác định rằng với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể cho phép nỗi đau của mình khiến chúng ta tốt hơn chứ không phải cay đắng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon