ĐỨC TIN VÀ ÂN HUỆ

Mọi bước tiến của con người đều do CHÚA định, vậy làm sao ta hiểu được đường lối mình? (Châm Ngôn 20:24).

Khi Dave và tôi cảm nhận Chúa kêu gọi chúng tôi bắt đầu chức vụ truyền hình, chúng ta đã bắt đầu đi các bước theo hướng đó bởi đức tin. Chúng tôi không thể thực hiện mà không có tiền, vì thế điều đầu tiên chúng ta làm là viết thư cho những người trong danh sách gửi thư của chúng tôi, xin những người bạn và các đối tác chức vụ dâng hiến tài chính về việc giúp chúng tôi bắt đầu chức vụ truyền hình. Chúng tôi đã cảm nhận Chúa đã phán với lòng chúng tôi về lượng tiền nhất định chúng tôi sẽ cần để bắt đầu và đó chính là số tiền chính xác chúng tôi đã nhận được.

Sau đó chúng tôi đã đi thêm một bước. Chúng tôi cần một nhà sản xuất và Chúa đã cung ứng. Một người nam đã nộp đơn xin việc với tư cách một nhà sản xuất truyền hình ba tháng trước khi Chúa phán với chúng ta về việc lên truyền hình. Vì chúng tôi không lên truyền hình nên chúng tôi đã nói với anh ấy chúng tôi không cần các dịch vụ của anh. Khi thời điểm đến, chúng tôi nhớ anh ta và nhận ra rằng Chúa đã đáp ứng nhu cầu của chúng ta thậm chí trước khi chúng ta biết mình có một nhu cầu.

Bước tiếp theo chúng tôi thực hiện là mua khung giờ trên một vài trạm truyền hình một tuần một lần. Khi các chương trình có thể tự thu chi chúng tôi đã nhìn thấy bông trái tốt từ chúng, chúng tôi đã mua thêm giờ. Cuối cùng, chúng tôi phát hàng ngày trên truyền hình và bây giờ có chương trình hàng ngày phát sóng khắp thế giới, và chúng tôi cầu nguyện nó giúp ích cho hàng triệu người.

Chúa đã dẫn dắt Dave và tôi mỗi lần một bước và đó là cách Ngài sẽ dẫn dắt bạn. Mỗi lần chúng tôi đi một bước đức tin, Chúa đã ban cho chúng tôi ân huệ và tôi khích lệ bạn cũng hãy mong đợi ân huệ. Chúa đã biết các nhu cầu của bạn và Ngài có câu trả lời của bạn, vì thế khi sợ hãi gõ cửa hãy mở cửa bởi đức tin và bạn sẽ làm những điều vĩ đại.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Hãy tin quyết là Chúa đang dẫn dắt bạn và ban ân huệ cho bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon