Tìm Kiếm Một Điều

Tìm Kiếm Một Điều

Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va [trong sự hiện diện của Ngài], Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va [sự hấp dẫn ngọt ngào và sự đáng yêu thú vị], Và cầu hỏi trong đền của Ngài. THI THIÊN 27:4

Nếu bạn chỉ có thể cầu xin một điều, bạn sẽ cầu xin điều gì? Đa-vít nói rằng ông chỉ tìm kiếm một điều duy nhất: được ở trong sự hiện diện của Chúa.

Gần Chúa là ưu tiên số một chúng ta nên có trong đời.
Nhưng chúng ta có thể bị phân tâm bởi những sự kiện của cuộc sống hàng ngày đến nỗi bỏ bê điều quan trọng nhất—dành thời gian cho Chúa, biết Ngài, biết ơn Ngài, tìm kiếm sự chỉ dẫn của Ngài.

Có rất nhiều người trống rỗng trên thế gian cố thỏa mãn những khoảng trống trong cuộc đời họ bằng xe hơi, cơ hội thăng tiến, mối quan hệ hoặc một số thứ khác. Nhưng nỗ lực tìm kiếm sự thỏa mãn hoàn toàn trong những điều như vậy không bao giờ có tác dụng, bởi vì bên trong mỗi chúng ta đều có một lỗ hổng hình Chúa, và không gì có thể lấp đầy ngoại trừ chính Chúa.

Tôi khích lệ bạn tìm kiếm Chúa trước tiên và đặt những thứ khác sau Ngài. Nếu bạn đặt Chúa lên hàng đầu trong mọi việc bạn làm, thì bạn sẽ được phước không xiết kể.


Đức Chúa Trời là “Đấng Duy Nhất” có thể ban cho bạn niềm vui, sự bình an, thỏa mãn và thỏa lòng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon