Hạnh Phúc Thật

Hạnh Phúc Thật

Công Vụ 20:35, “Trong mọi việc tôi làm, tôi bày tỏ cho anh em thấy rằng phải làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, hãy nhớ lại lời Chúa Giê-su dạy: ‘Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh.’”

Nhiều năm trước tôi không biết Chúa cảm thấy mạnh mẽ thế nào về việc ban cho người khác. Trước đó, tôi đã sống một cuộc đời ích kỷ, đặt cái tôi trước. Tôi đã tranh chiến và nỗ lực liên tục để tìm hạnh phúc cho bản thân, nhưng tôi luôn thấy mình kiệt quệ, mệt lả và hoàn toàn bất hạnh.

Tuy nhiên, Chúa đã dạy tôi một hai điều về hạnh phúc thật. Khi tôi đã biết được hạnh phúc là một sản phẩm phụ của việc làm điều thiện cho người khác, tôi đã bắt đầu tiếp thu một lối sống chủ ý tìm cách để giúp đỡ người ta-mỗi ngày.

Kinh Thánh nói trong Công Vụ 20:35, “Trong mọi việc tôi làm, tôi bày tỏ cho anh em thấy rằng phải làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu, hãy nhớ lại lời Chúa Giê-su dạy: ‘Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh.’”

Điều đó thật kì diệu. Sự ban cho đem lại nhiều hạnh phúc hơn so với sự nhận lãnh sao? Về bề ngoài thì điều đó không có nghĩa lý nhiều. Chúng ta sống trong một thế giới và văn hóa “nghiện” nhận. Rất nhiều lần, chúng ta nhìn những người có nhiều gia tài và nghĩ, Chắc họ hạnh phúc lắm.

Nhưng hạnh phúc thật đến từ một lối sống ban cho người khác. Bây giờ, điều đó không có nghĩa bạn phải ban cho hàng triệu. Tất cả những gì Chúa đòi hỏi là bạn cho đi những gì mình có.

Tôi không muốn trở thành loại người chỉ biết nói, “Ồ, mình đủ mình thỏa lòng rồi.” Trong thực tế, điều đó sẽ không bao giờ đem đến sự thỏa lòng. Không, tôi muốn giúp đỡ càng nhiều người càng tốt.

Hôm nay, hãy tìm ai đó để bạn có thể ban cho. Món quà của bạn lớn hay nhỏ không thành vấn đề, dù tiền bạc, thời gian hay sự khích lệ, chỉ việc ban cho những gì bạn có. Hãy kinh nghiệm hạnh phúc thật đến từ sự ban cho.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết rằng hạnh phúc thật đến từ sự ban cho, không phải nhận. Con muốn sống cuộc đời hạnh phúc thật, đến từ việc quên các tham dục của xác thịt và tìm cách để ban cho những người xung quanh con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon