Cầu nguyện

Cầu nguyện

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. PHILIP 4:6

Đã quá nhiều lần chúng ta coi việc cầu nguyện là nỗ lực cuối cùng. Có nhiều lý do khác nhau—chúng ta cố gắng tự giải quyết vấn đề, chúng ta cho rằng Chúa quá bận rộn với những việc khác, hoặc chúng ta cảm thấy Chúa giận mình và không nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng khi chúng ta không cầu nguyện thì kết quả cũng giống như vậy: Chúng ta mang những gánh nặng mà chúng ta không cần phải mang.

Đối với nhiều tín đồ, cuộc sống khó khăn hơn nhiều so với thực tế bởi vì chúng ta không nhận ra sức mạnh của lời cầu nguyện. Nếu có, chúng tôi sẽ cầu nguyện về mọi thứ, không phải như một phương sách cuối cùng, mà như một phản ứng đầu tiên.

Trong Gia-cơ 5:13, sứ đồ Gia-cơ đưa ra một giải pháp đơn giản, có ba từ cho một số thử thách trong cuộc sống: “Người ấy nên cầu nguyện”. Thông điệp cho chúng ta trong câu này là bất kể điều gì xảy ra trong một ngày, chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện. Có một lợi ích lớn trong quyết định này—càng cầu nguyện nhiều, bạn sẽ càng đến gần Đức Chúa Trời hơn.

Bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, hãy cầu nguyện như là phản ứng đầu tiên của bạn. Nếu bạn có nhu cầu, đừng ngần ngại nói với Chúa đó là gì. Khi bạn nản lòng hoặc cảm thấy muốn bỏ cuộc, hãy để Chúa là người đầu tiên bạn tâm sự về cảm xúc của mình. Ngài yêu bạn, và khi bạn đến với Ngài trong lời cầu nguyện, bạn sẽ ngạc nhiên trước sự khác biệt mà điều đó sẽ tạo ra trong cuộc đời bạn.


Dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, hãy cầu nguyện như là phản ứng đầu tiên của bạn chứ không phải là giải pháp cuối cùng của bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon