Bạn đã nhận một cách nhưng không, hãy cho đi một cách miễn phí

Bạn đã nhận một cách nhưng không, hãy cho đi một cách miễn phí

Một môn đệ của Chúa đến thưa cùng Ngài: “Thưa Thầy, cho con về chôn cất cha con trước đã.” Nhưng Đức Giê-su đáp: “Con hãy theo Ta, để người chết chôn kẻ chết của họ.” Mathiơ 8: 21-22

Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi vui mừng vì Chúa không đặt giới hạn về số lần Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Bất kể chúng ta thất bại và thiếu sót bao nhiêu lần, Ngài vẫn tiếp tục bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho chúng ta bằng cách tha thứ và chào đón chúng ta trở lại hết lần này đến lần khác.

Nhưng không ngạc nhiên sao khi chúng ta sẵn sàng tiếp tục nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta lại ít muốn tha thứ cho người khác biết bao? Chúng ta thoải mái chấp nhận lòng thương xót, nhưng thật đáng ngạc nhiên là chúng ta có thể cứng nhắc, tuân thủ luật pháp và tàn nhẫn như thế nào đối với người khác.

Điểm mấu chốt là: Là những người đã được tha thứ nhiều, điều quan trọng là chúng ta học cách chia sẻ sự tha thứ đó với người khác. Chúng ta không thể sống trong mối quan hệ mật thiết với Chúa trong khi chúng ta chất chứa sự cay đắng, oán giận và không tha thứ đối với người khác. Đây là những xiềng xích sẽ giữ cho chúng ta bị ràng buộc về mặt thuộc linh và cách xa điều tốt nhất của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta.

Nếu có người đã làm tổn thương bạn và bạn cảm thấy khó tha thứ cho họ, hãy nhớ tất cả những điều Chúa đã tha thứ cho bạn. Khi bạn nhìn nó theo cách đó, sự tha thứ trở thành một điều gì đó dễ dàng hơn nhiều để trao cho người khác.


Ân điển của Đức Chúa Trời giúp chúng ta làm những việc dễ dàng mà nếu không thì rất khó khăn

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon