Tự Tin Nơi Một Mình Chúa

Tự Tin Nơi Một Mình Chúa

Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi. THI THIÊN 20:7

Để thành công trong bất kỳ việc gì, điều cần thiết là phải có sự tự tin, nhưng trước hết và trên hết đó phải là sự tự tin nơi Chúa và lời hứa của Ngài, chứ không phải tự tin vào những điều khác. Là tín đồ, chúng ta có thể tự tin vào tình yêu thương, sự tốt lành và lòng thương xót của Chúa. Sự tự tin này bảo đảm với chúng ta rằng Cha thiên đàng muốn chúng ta thành công.

Chúa không tạo ra chúng ta để thất bại. Chúng ta có thể thất bại trong một số việc trên con đường đến thành công, nhưng nếu chúng ta tin cậy Chúa, thì Ngài sẽ lấy những lỗi lầm của chúng ta và sửa chữa chúng cho lợi ích của chúng ta (Rô-ma 8:28).

Hê-bơ-rơ 3:6 bảo chúng ta rằng “. . . hãy giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển [nơi Đấng Christ].” Điều quan trọng là phải nhận ra rằng một sai lầm không phải là dấu chấm hết nếu chúng ta giữ vững sự tự tin của mình.

Tất cả chúng ta đều có một định mệnh, nhưng chỉ vì chúng ta được định sẵn để làm điều gì đó không có nghĩa là nó sẽ tự động xảy ra. Tôi đã trải qua nhiều điều khi Chúa phát triển tôi và chức vụ của tôi. Đã có lúc tôi gần như mất hết tự tin về sự kêu gọi của cuộc đời mình. Mỗi lúc như vậy, tôi phải trông cậy Chúa và đặt sự tự tin của mình nơi Ngài trước khi tôi có thể tiếp tục bước tới. Điều này cũng đúng với bạn. Khi bạn bị cám dỗ đánh mất sự tự tin của mình, hãy đến gần Chúa hơn và đặt niềm tin nơi Ngài.


Hãy đặt sự tự tin của bạn vào một mình Chúa, và Ngài sẽ khiến bạn thành công thực sự.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon